Vyvanse is een stimulerend medicijn dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en eetbuistoornis (BED) kan behandelen. Het helpt bij het verlichten van ADHD-symptomen zoals onoplettendheid, vergeetachtigheid en hyperactiviteit. Vyanse online kopen eetlust onder controle te houden bij mensen met een eetbuistoornis. Hieronder zullen we kijken naar wat Vyvanse is en hoe het zich Vyanse online kopen.

Vyvanse wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van ADHD door de focus te verbeteren en impulsiviteit en hyperactief gedrag te verminderen. Het is goedgekeurd voor patiënten met ADHD die 6 jaar of ouder zijn. Met ingang van 2016 Vyanse online kopenn de leeftijd van 2 tot 17 jaar gebruikten ADHD-medicatie. Vyanse online kopen met ADHD ontdekte dat Vyvanse het gedrag significant verbeterde, gebaseerd op de ADHD Rating Scale (ADHD-RS), vergeleken met placebo.

Eetbuistoornis is Vyanse online kopen, en het wordt gekenmerkt door het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte periodes. Mensen met een eetbuistoornis hebben vaak een gebrek aan controle over hun eetlust.

Vyanse online kopen hebben aangetoond dat Vyvanse het aantal eetbuien per week vermindert in vergelijking met placebo. Het concludeerde dat 50 tot 70 mg per dag gunstig is voor mensen met een matige tot ernstige eetbuistoornis.

Vyvanse is een pro-drug, wat betekent dat het alleen wordt geactiveerd wanneer het in het lichaam wordt gemetaboliseerd of verwerkt. De lisdexamfetamine wordt omgezet in dextroamfetamine wanneer het het maagdarmkanaal (GI) bereikt. Dextroamfetamine werkt in het centrale zenuwstelsel (CZS) en verhoogt de activiteit van dopamine en noradrenaline in de hersenen.

Dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters die iemands aandacht, gemoedstoestand en motivatie kunnen beïnvloeden. Mensen met ADHD hebben mogelijk een laag niveau van dopamine- en norepinefrine-activiteit, waardoor ze problemen krijgen met aandacht, hyperactiviteit of impulsiviteit.

Vyvanse blokkeert de heropname van dopamine- en noradrenaline-neurotransmitters, wat kan helpen bij het verbeteren van de concentratie en het impulsieve gedrag .